ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

hamar.hu oldal használata és általános szerződési feltételek

A Hamar Productivity Consulting Kft. weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

 

  1. AZ ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI

I.1.    Regisztráció.

A   Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

I.2    A termék megrendelése.

I.3    A Hamar Productivity Consulting Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Hamar Productivity Consulting Kft, illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.

I.4    A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

I.5   A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

II.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II.1.1 A hamar.hu név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a HAMAR PRODUCTIVITY CONSULTING KFT. (5000 Szolnok, Baross utca 36.) a továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti és tartja fenn.

II.1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az interneten is jelentkezhessenek a HAMAR PRODUCTIVITY CONSULTING KFT. rendezvényeire.

II.1.3 A jelen vásárlási feltételek a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

II.1.4 A Weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik. A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

II.1.5.

Ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az info@hamar.hu e-mail címen.

 

II.2 ELÁLLÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

II.2.1. A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (lásd 1. sz. melléklet) foglaltak szerint megilleti az elállás joga.

II.2.2 A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a rendezvény dátuma előtti 7-14 napon belül áll el vásárlási jogától, a Szolgáltató a részvételi díj 50%-át köteles neki visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a rendezvény dátuma előtti 7 napon belül áll el vásárlási jogától, a Szolgáltató a részvételi díj visszatérítésre nem kötelezhető

II.2.3. Szolgáltatót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

 

II.3 FIZETÉSI MÓDOK

II.3.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

Fizetési módok

(a)   Banki átutalással

II.3.2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy banki átutalás esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére!

A Szolgáltató a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki.

 

II.4 RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT HANG- ÉS KÉPFELVÉTEL

II/4.1 A rendezvényre regisztráló hozzájárul, hogy a HAMAR PRODUCTIVITY CONSULTING KFTáltal szervezett rendezvényeken készített fényképeket és videofelvételeket, a HAMAR PRODUCTIVITY CONSULTING KFT. saját vagy Facebook oldalára vagy egyéb szociális média felületeire feltöltse. Résztvevő tudomással bír arról, hogy a fenti hozzájárulást az info@hamar.hu e-mail címre küldött e-mailben visszavonhatja.

 

II/5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

II/5.1 Szolgáltató fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

II/5.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

 

Budapest, 2020. január 21.

 

+36 30 517 6992

info@hamar.hu

Minden jog fenntartva. © 2015 – 2020 HAMAR PRODUCTIVITY CONSULTING KFT.

 

A HAMAR PRODUCTIVITY CONSULTING KFT. www.hamar.hu weboldalának általános vásárlási feltételeinek

  1. sz. melléklete

Elállási/Felmondási Tájékoztató

A Honlapon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak, a fogyasztót megilletik a jelen ÁSZF általános rendelkezései szerinti elállási és egyéb jogok, valamint hibás teljesítés esetén a fogyasztót megilletik a jelen ÁSZF-ben részletezett szavatossági jogok is.

Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogatod a honlapunkat, a böngésződ bizonyos szolgáltatásokat tárolhat, általában sütik (cookie) formájában. Itt módosíthatod az adatvédelmi beállításokat. Fontos tudnod, hogy bizonyos típusú sütik blokkolása befolyásolhatja a weboldalunk böngészési élményét.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
A weboldalunk sütiket használ a jobb böngészési élmény érdekében.